Divize provozu a správy budov

foto3Zajištujeme technický a energetický provoz převážně administrativních budov. Činnosti zabezpečujeme vlastním  týmem odborníků v široké profesní skladbě. K zajištění rozsáhlejších akcí využíváme prověřené subdodavatelské projektové a realizační firmy. Disponujeme potřebnou servisní a opravárenskou technikou, servisními a služebními vozidly k zajištění havarijní služby, zásobování materiálem a náhradními díly. Každý zaměstnanec je vybaven základními nářadím (nutnou měřící a diagnostickou technikou), které potřebuje k výkonu svých základních povinností vyplývajících z jeho pracovního zařazení. Dále vlastníme potřebnou výpočetní techniku k zabezpečení plynulého chodu a přehledu o personálním, ekonomickém a obchodním chodu divize. Zaměstnanci jsou vybaveni dostatečným množstvím spojovací techniky, potřebným k zajištění 24-hodinové servisní služby. Zabezpečíme provoz, obsluhu a servis technologických zařízení včetně vedení administrativně – technické agendy budovy.

Předmětem činností:

 • Zabezpečení provozu technologií, tj. obsluhy, dohledu, nastavení a kontrol parametrů, kontrol funkčnosti a zároveň zajištění havarijní a servisní pohotovostní služby, provádění havarijních a nouzových oprav, převzetí odpovědnosti za bezpečný provoz technologií objektu.
 • Zabezpečení preventivní údržby, pravidelné provozní údržby dle provozních předpisů a zároveň zajištění odborného autorizovaného servisu vybraných technologií a provedení oprav zařízení pro zajištění funkčnosti v rámci potřebných technických parametrů včetně zajištění ND a spotřebního materiálu.
 • Zabezpečení běžné řemeslné údržby.
 • Vedení administrativně – technické agendy.

Specifikace činností:

 • Zajištění kontroly provozu technologických zařízení vlastními pracovníky průběžně přítomnými v objektu.
 • Obsluha a veškerá odborná činnost pro zajištění bezporuchového chodu převzatých technologických zařízení v souladu s provozními požadavky, se zohledněním hospodárného užití.
 • Kontrola a řízení parametrů zařízení, parametrů klimatu a osvětlení.
 • Zajištění předsezónní kontroly tepelné a chladící techniky.
 • Provádění optimalizace provozu tepelných, chladících a klimatizačních zařízení za účelem snížení spotřeby vody, elektrické energie a plynu.
 • Zajištění předepsaných periodických revizí technologických zařízení v termínech dle zákonných předpisů.
 • Provádění periodických prohlídek a kontrol podle vlastního plánu kontrol.
 • Zajištění nepřetržité havarijní pohotovostní služby.

foto6