Vzdělávání a poradenství

Naše společnost nabízí možnost vzdělávání v oboru Facility Management.

Název vzdělávacího programu je Provoz a správa majetku

Každý účastník kurzu obdrží certifikát o absolvování kurzu

Vzdělávací program KD Pragma

Poradenství v oblasti nastavení systémů pro provoz a správu majetku
obsahující:

– analýzy

– nastavení procesů

– zajištění prostorového a technického pasportu

– implementace dat do informačního systému