O společnosti

man

Společnost KD Pragma, a.s. byla založena v roce 1998, kdy navázala v podnikatelské činnosti na společnost Pragma s.r.o. působící na trhu od roku 1996 se stejným předmětem podnikání. Je specializovanou společností, jejímž hlavním předmětem podnikání je zajištění technického a energetického provozu budov a úklidových prací. Činnost zabezpečuje vlastním týmem odborníků v široké profesní skladbě, centrálním dispečinkem s nepřetržitým provozem a pohotovostí. K zajištění rozsáhlejších akcí využívá prověřené subdodavatelské projektové a realizační firmy.

Firma zaměstnává 45 pracovníků v organizačním rozdělení:

• Vedení společnosti
• Provozní technici pro jednotlivé objekty
• Specialisté v oborech klimatizace, měření a regulace, tepelná technika, energetika
• Servisní středisko
• Zásobování
• Dispečink s nepřetržitou službou
• Pokojské
• Pracovníci úklidu

poslanecka

Společnost je vybavena potřebnou servisní a opravárenskou technikou, servisními a služebními vozidly k zajištění havarijní služby, zásobování materiálem a náhradními díly. Každý zaměstnanec společnosti je vybaven základním nářadím (nutnou měřící a diagnostickou technikou), které potřebuje k výkonu svých základních povinností vyplývajících z jeho zařízení. Dále je společnost vybavena potřebnou výpočetní technikou zabezpečující plynulý chod a přehled o personálním, ekonomickém a obchodním chodu společnosti. Společnost vlastní dostatečné množství spojovací techniky – mobilních telefonů potřebných k zajištění 24-hodinové servisní služby. Společnost je pojištěna u Pojišťovny SLAVIA na 30 mil.